vn-rom vn-rom
  • USA
  • https://vn-rom.net/ios-17-se-chinh-thuc-ra-mat-vao-ngay-18-thang-9/
  • Ngoài ra, dự kiến iOS 17 sẽ mang lại một loạt các tính năng mới về bảo mật và quản lý dữ liệu. Apple luôn đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, và sự bổ sung n

  • Joined on Mar 23, 2024